Projektový koučink

Je cesta, která umožní připravit projekt tak, aby jste postupovali efektivně ve všech jeho fázích. Umožníme Vám, aby jste se během projektu zabývali pouze jeho řešením po stránce odborné, s dobře stanoveným plánem a jasným cílem.

  • Příprava projektu
  • Koučink týmu
  • Koučink v průběhu projektu

Mezi jednotlivými sezeními je možné v rámci stanovených pravidel využít telefonické a e-mailové konzultace.