Týmový koučink a teambulding

Víme, že pouze odpočatý, pozitivně naladěný a sehraný pracovní kolektiv má předpoklady k plnému využití svých schopností a možností a dokáže bezezbytku plnit náročné pracovní úkoly.

  • Máte dojem, že váš tým není po lidské stránce tak sehraný, jak by mohl být a promítá se to i do pracovního prostředí?
  • Chcete posílit vztahy a spolupráci mezi svými zaměstnanci?
  • Cítíte, že by bylo vhodné, aby se celý tým uvolnil a zároveň se více poznal?

Pokud jste odpověděli alespoň jedenkrát ANO, nabízíme Vám jako možné řešení uvedených situací týmový koučink nebo teambuildingové aktivity, kdy zajímavou formou zlepšujeme rozvoj kvalit a předpokladů ke zvýšení výkonnosti týmů, rozvíjíme týmovou komunikaci, toleranci a spolupráci a celkově podporujeme jejich efektivní fungování.

Nabízíme:

  • Profesionální přístup vyškolených lektorů.
  • Návrh programu na míru na základě vašich požadavků.
  • Evaluace výsledků - společně určitě přijdeme na to pravé!