Koučink je důvěrný, rovnocenný vztah (kouče a klienta), jehož účelem je dobře definovat osobní cíle klienta, vytvořit funkční strategii pro jejich dosažení a podpořit klienta při jejich realizaci.
Díky kvalitnímu koučinku dosahují klienti lepších a rychlejších výsledků.
Hlavním cílem koučinku je usnadnit klientovi práci, pomoci mu s řešením problémů a podpořit jeho úspěch.

Ke koučinku přistupujeme tehdy, potřebujeme-li dosáhnout určitého výsledku, změny. K dispozici máme svůj potenciál, který můžeme dál rozvíjet.

Koučink cíleně pracuje na odstraňování bariér, za účelem plnějšího využití potenciálu jednotlivce, vedoucího k lepšímu požadovanému výkonu.

Kouč je profesionál, který pomáhá klientovi formou rozhovoru a vhodně kladených otázek lépe poznat sám sebe, své potřeby a možnosti.
Pomáhá mu definovat cíle a hledat vhodné cesty a strategie k jejich dosažení.
Zvyšuje u svých klientů důvěru v sebe sama, uvědomění, odpovědnost.
Překládá možnosti a nástroje, zajišťuje pomoc a strukturu pro získání efektivity.

Ano. Jedná se o důvěrný vztah (klient - kouč) a proto je třeba, aby klientovi kouč „seděl“ po lidské stránce. U nás si můžete vybrat z několika typově různých koučů.

Koučování je zahájeno úvodní schůzkou, na které jsou vyjasněna očekávání, stanoveny hlavní cíle klienta, domluví se konkrétní podmínky, formy a způsoby spolupráce.
Následná sezení obvykle probíhají jednou za 2-4 týdny podle dohody a v délce 60, příp. 90 minut.

Kromě dosahování vytčených cílů, podporuje koučink rozvoj měkkých i tvrdých dovedností např:

 • Motivace
 • Pomáhá nalézt nové pohledy, nová řešení
 • Vztahová inteligence
 • Práce se změnou
 • Zlepšuje výkonnost
 • Posiluje sebevědomí
 • Podpora při životních/pracovních/profesních změnách
 • Hledání rovnováhy mezi osobním a pracovním životem
 • Při plánování kariérního růstu a přípravě na novou pozici

Pro toho:

 • kdo chce dosáhnout lepších výsledků.
 • kdo se chce dále rozvíjet a zdokonalovat.
 • kdo chce vytčených cílů dosahovat snadněji.
 • kdo chce ušetřit svůj čas.
 • kdo chce lépe vybalancovat svůj život.

Více si vážít sebe sama a lépe si rozumět.
Schopnost se rychleji a přesněji rozhodovat.
Lépe pracovat s časem a prioritami.
Dokázat se více soustředit na výsledky a dosahovat jich snadněji.
Cíle jsou jednoznačnější a strukturovanější, vědět přesně co člověk chce.

Rozvoj způsobilostí klienta.
Odhalení rezerv, jejich aktivizace a využití.
Pomoc sladění cílů klienta s jeho osobnimi hodnotami.

S pomocí koučinku jsou cíle nastaveny tak, že jejich dosahování působí uspokojení a klienta dále stimuluje. Přitom se kouč musí vyhnout jakémukoliv nátlaku na rozhodnutí klienta.
Člověk ve velké většině případů podvědomě odmítá názor druhého diskutujícího, i když je to názor dobrý a dobře míněný.
Příklady jsou evidentní:

 • manžel nedává váhu radám manželky, a naopak
 • ředitel často nepřihlíží k radám podřízeného

Nápady jsou Vaše, výsledky jsou Vaše, úspěch je Váš. Proto koučink funguje!

 • Konzultanství
 • Terapie
 • Trenérství
 • Mentorování

Samozřejmě, koučink je jako živý organismus, který se vyvíjí. Průběh koučovacích sezení se přizpůsobuje aktuální potřebě a situaci klienta.

S koučem, jakého znáte z fotbalu nebo hokeje se u nás nesetkáte. Koučink v našem podání je klidný rozhovor v příjemné, tvůrčí atmosféře.

Protože koučink je něco, čemu věříme. Líbí se nám jeho pozivní pohled na svět. Přijali jsme koučink za životní styl, který nám dává smysl a zlepšuje kvalitu našeho života. Denně se ujišťujeme o správnosti našeho rozhodnutí a to nejen z vlastní zkušenosti, ale i ze spokojenosti našich klientů.

Nadšení pro koučink, profesionalita, maximalní spokojenost klienta. To spojuje kouče z Coaching Group.

Jsme kouči různých osobností, různých životních i profesních zkušenosti. Přesto nás spojuje nadšení pro koučink a profesionalita. Tato synergie koučů nabízí širší nabídku služeb pro klienty. To je to, co Coaching group dělá vyjímečným.

Čerpáme od zakladatelů koučinku, kterými jsou Timothy Galwey a sir John Whitmore, dále pak od Marylin Atkinson a českých propagátorů koučinku Moniky Bartoníčkové a dalších autorů. Naši kouči se průběžně vzdělávají, aby byli špičkou ve svém oboru.