Posted by admin

Koučování je zahájeno úvodní schůzkou, na které jsou vyjasněna očekávání, stanoveny hlavní cíle klienta, domluví se konkrétní podmínky, formy a způsoby spolupráce.
Následná sezení obvykle probíhají jednou za 2-4 týdny podle dohody a v délce 60, příp. 90 minut.