Posted by admin

Více si vážít sebe sama a lépe si rozumět.
Schopnost se rychleji a přesněji rozhodovat.
Lépe pracovat s časem a prioritami.
Dokázat se více soustředit na výsledky a dosahovat jich snadněji.
Cíle jsou jednoznačnější a strukturovanější, vědět přesně co člověk chce.