Posted by admin

Kouč je profesionál, který pomáhá klientovi formou rozhovoru a vhodně kladených otázek lépe poznat sám sebe, své potřeby a možnosti.
Pomáhá mu definovat cíle a hledat vhodné cesty a strategie k jejich dosažení.
Zvyšuje u svých klientů důvěru v sebe sama, uvědomění, odpovědnost.
Překládá možnosti a nástroje, zajišťuje pomoc a strukturu pro získání efektivity.