Posted by admin

Rozvoj způsobilostí klienta.
Odhalení rezerv, jejich aktivizace a využití.
Pomoc sladění cílů klienta s jeho osobnimi hodnotami.